پارس ناز پورتال

عکسی جالب و قدیمی علی کریمی و احمدرضا عابدزاده

مجموعه : مجله خبری روز
عکسی جالب و قدیمی علی کریمی و احمدرضا عابدزاده
احمد رضا عابدزاده و علی کریمی ستاره های فوتبال ایران در یک قاب قدیمی.البته کریمی همچنان می درخشد و هنوز به جرگه بازنشستگان نپیوسته است.خاطراتی که آنها در فوتبال ایران برای مردم به یادگار گذاشته اند هرگز از ذهن کسی پاک نخواهد شد.