پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

عکس های دیدنی از کوتاه ترین مرد جهان با ۵۳ سانتی متر قد

عکس های دیدنی از کوتاه ترین مرد جهان با ۵۳ سانتی متر قد
یک مرد ساکن نپال، به عنوان کوتاه قدترین انسان توسط دانشمندان، شناسایی شده است. به گزارش پارس ناز دانشمندان معقدند که دانگی کوتاه ترین مرد تاریخ انسان است. چاندار باهادور دانگی مرد ۷۲ ساله نپالی سعی می کند با داشتن ۵۳ سانتی متر قد و ۱۲ کیلو گرم وزن، لقب کوتاه ترین مرد جهان را از آن خود کند.