پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

بلند ترین دماغ دنیا + عکس

بلند ترین دماغ دنیا + عکس

بلند ترین دماغ دنیا + عکس

مهمت اوزیوریک او در سال 1949 در ترکیه به دنیا آمده است او با داشتن دماغ 8.8 سانیمتری بلند و گنده ترین دماغ دنیا را به خود اختصاص داده است. به گزارش مجله تفریحی پارس ناز نام وی با همین عنوان در کتاب رکورد های گینس به ثبت رسیده است.

 

 

 

Loading...
ماجرای شرم آور مخفی شدن مرد جوان در حمام خانه این زن
ماجرای شرم آور مخفی شدن مرد جوان در حمام خانه این زن
مشاهده بیشتر