"> بلند ترین دماغ دنیا + عکس

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

بلند ترین دماغ دنیا + عکس

بلند ترین دماغ دنیا + عکس

بلند ترین دماغ دنیا + عکس

مهمت اوزیوریک او در سال 1949 در ترکیه به دنیا آمده است او با داشتن دماغ 8.8 سانیمتری بلند و گنده ترین دماغ دنیا را به خود اختصاص داده است. به گزارش مجله تفریحی پارس ناز نام وی با همین عنوان در کتاب رکورد های گینس به ثبت رسیده است.