پارس ناز پورتال

حركت جالب حداد در مرز اسرائیل!!

مجموعه : مجله خبری روز
حركت جالب حداد در مرز اسرائیل!!

حداد عادل و مصباحی مقدم كه به منظور حضور در كنفرانس سید حسن نصرالله با عنوان "نوآوری و اجتهاد از دیدگاه امام خامنه‌ای" عازم لبنان شده‌اند ، روز گذشته عازم جنوب لبنان شده و از مرز این كشور با سرزمینهای اشغالی دیدن كردند.