پارس ناز پورتال

عکس هایی از زیباترین دختر شایسته آرژانتین در سال 2012

عکس هایی از زیباترین دختر شایسته آرژانتین در سال 2012
به گزارش پارس ناز، ژورفین اسمیت 17 ساله و 178 سانتیمتر قد او است توانست در مسابقات انتخاب زیباترین دختر آرژانتین مقام اول را کسب کند. ژورفین اسمیت همچنین به عنوان نماینده کشور آرژانتین در مسابقات زیباترین دختر جهان در سال 2012 شرکت خواهد کرد.