پارس ناز پورتال

عکس هایی از زیباترین دختر شایسته هلند در سال 2012

عکس هایی از زیباترین دختر شایسته هلند در سال 2012
کلی ویکرز به عنوان دختر شایسته هلند انتخاب شد و به دوره شصت و دوم مسابقات جهانی دختر شایسته اعزام خواهد شد.به گزارش پارس ناز کلی ویکرز 22 سال سن دارد، قدش 180 سانتی متر است و در شهر لیمبورگ متولد شده است.او هم اکنون در رشته روانشناسی مشغول به تحصیل است، همچنین او به آشپزی، سفر، ورزش و تماشای فیلم علاقه دارد.
عکس هایی از زیباترین دختر شایسته هلند در سال 2012