پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

بلیط

این عنکبوت پنج روز در گوش یک زن چینی بود + عکس

این عنکبوت پنج روز در گوش یک زن چینی بود + عکس
این اتفاق وحشتناک برای یک خانم چینی که تا کنون نامش فاش نشده است رخ داد. او به دلیل خارش بیش از حد گوشش به بیمارستان مراجعه کرد و در آنجا فهمید یک عنکبوت داخل مجاری گوش وی زندگی میکند.به گزارش پارس ناز پزشکان بر این باورند که این عنکبوت مدت 5 روز است در گوش این زن اقامت دارد.پزشکان به این خانم گفتند اگر او سعی میکرد خارش گوشش را با خاراندن آن به وسیله یک شی برطرف کند اوضاع وی بسیار وخیمتر میشد.
 
 
این پزشکان در ابتدا قصد داشتند این عنکبوت را به وسیله یک انبرک گرفته و از گوش خارج کنند اما چون احتمال میدادند در این صورت حشره این خانم را نیش بزند تصمیم گرفتند با ریختن یک مایع دارویی در مجاری گوش وی منتظر شوند تا عنکبوت خود از آنجا خارج شود که این امر موفقیت آمیز بود.
 
 
بعد از خارج شدن عنکبوت از گوش این خانم پزشکان به بررسی دقیق گوش او پرداختند تا متوجه شوند آیا عنکبوت در گوش او تخم ریزی کرده است یا خیر و با منتفی شدن این مسئله این خانم از بیمارستان مرخص شد.اینکه این حشره نسبتا بزرگ چگونه وارد گوش این خانم شده است هنوز مشخص نشده است.