پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

نقاشی های زیبای این هنرمند با میخ و چکش + عکس

نقاشی های زیبای این هنرمند با میخ و چکش + عکس
آیا شما بر این خیال هستید که با چکش و میخ فقط میتوان قفسه کتاب ساخت؟هنرمند و مجسمه ساز معروف "مارکوس لوین" با آنها کار هنری انجام می دهد. هزینه این کارهای هنری به تعداد میخ استفاده شده در تابلو هنری بستگی دارد.به گزارش پارس ناز مارکوس لوین در یکی از تابلو های خود 26600 میخ استفاده کرده است. تمامی کارهای مارکوس که تنها با میخ و چکش ساخته شده اند در گالری 27 در لندن به نمایش گذاشته شده است.
مارکوس یک تابلو را تنها به وسیله میخ و چکش و کوبیدن آنها با فاصله متفاوت می سازد و تابلو های خارق العاده ای می سازد. نور طبیعی جلوه واقعی این تابلو ها را به تصویر می کشد و طلوع و غروب خورشید باعث تغییر این جلوه ی این تابلوها می شوند.
نقاشی های زیبای این هنرمند با میخ و چکش + عکس
نقاشی های زیبای این هنرمند با میخ و چکش + عکس
نقاشی های زیبای این هنرمند با میخ و چکش + عکس
 
 
 
تهیه و ترجمه : گروه خبری پارس ناز

اختصاصی پارس ناز