پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

می دونی فرق BMW و پراید چیه؟!

می دونی فرق BMW و پراید چیه؟!

راننده ماشین BMW مدل Z24 که با سرعت حدود 200 کیلومتر در ساعت در بزرگ راه های آلمان در حال رانندگی بوده با یک گوزن برخورد میکند، راننده پس از پیاده شدن اثری از گوزن نمیبیند، اما پس از باز کردن کاپوت ماشین با این صحنه ها مواجه میشود …

 

 

 

می دونی فرق BMW و پراید چیه؟!

 

می دونی فرق BMW و پراید چیه؟!

 

می دونی فرق BMW و پراید چیه؟!