پارس ناز پورتال

این دختر 19 ساله عجیب ترین اندام جهان را دارد + عکس

این دختر 19 ساله عجیب ترین اندام جهان را دارد + عکس
پارس ناز : لودیا دختری 19 ساله ای است که از سن 11 سالگی به سرعت در حال رشد بود این دختر با استعداد و بسیار باهوش است او به دلیل گردن و دست و پاهای درازش در جهان مشهور شده است.
این دختر 19 ساله عجیب ترین اندام جهان را دارد + عکس
این دختر 19 ساله عجیب ترین اندام جهان را دارد + عکس