پارس ناز پورتال

تبلیغات

دختری دانشجو ثابت کرد که هیچ چیز غیر ممکن نیست!!

دختری دانشجو ثابت کرد که هیچ چیز غیر ممکن نیست!!
او اکنون در دانشگاه عضو تیم حمایت از تیمهای دانشگاه است. او قبل از اولین سالگرد تولدش یک پای خود را از دست داد.به گزارش پارس ناز پتینسن برد ، دانشجوی سال اول دانشگاه در آرکانزاس امریکاست  او در کنار 5 دختر دیگر در تیم کاروان شادی دانشگاه به حمایت ازتیمهای دیگر دانشگاه میپردازد.ا و تمام این حرکات و فعالیتها را با یک پای مصنوعی انجام میدهد.
 

این دختر 18 ساله به نقص عضو مادرزادی در ناحیه لگن به دنیا آمد بطوریکه یک پای او کوتاهتر از پای دیگرش بود و مجبور شد قبل از اولین سالگرد تولدش پای ناقصش را عمل کند و اکنون باید از پای مصنوعی استفاده کند علیرغم این نقص عضو والدینش او را مجبور به کارهایی مثل دوچرخه سواری، بازی با بچه های هم سن و سالش و مهمتر از همه حضور در کلاسهای ژیمناستیک کردند .
او به خبرنگاران گفته است والدینم همیشه مرا مجبور میکردند نهایت تلاشم را انجام دهم. آنها راه هیچ بهانه های را برای من باز نمیگذاشتند.
 
او زمانیکه فهمید مدیر دانشگاه وی را به عنوان یکی از اعضای کاروان شادی دانشگاه پذیرفته است بسیار هیجانزده شد.مدیر دانشگاه در این رابطه میگوید: او عضو تیم دانشگاه ماست و ما همانقدر از او انتظار داریم که از دیگر اعضا. نه بیشتر و نه کمتر وی معتقد است برای به حقیقت پیوستن رویاها باید یک ذهن سالم و یک تلاش مضاعف داشت . هرچیز دیگری در زندگی مقهور این دو خواهد بود.