پارس ناز پورتال

تبلیغات

اولین کاری که یک خانم پس از تصادف میکنه چیه !!؟ طنز

اولین کاری که یک خانم پس از تصادف میکنه چیه !!؟ طنز
 
 
جالب‌ترین رفتار بعد از تصادف، مربوط به خانم هاست.

سوالی که مطرح است، اینست که یک خانم بعد‌از تصادف چه می‌کند؟

در صورت انفجار ماشین از اتومبیل دور می شود؟
پاسخ؛ خیر.

با استفاده تلفن همراه خود با ۱۱۰ تماس می گیرد؟
پاسخ: خیر

با اوژانس تماس می گیرد؟
پاسخ: مطمئناً خیر.

پس بنظر شما چه کاری ممکن است از او سر بزند؟ در حین پایین رفتن در این مورد نیز فکر کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اولین کاری که یک خانم پس از تصادف میکنه چیه !!؟ طنز
اره دیگه… خودش رو مرتب می‌کنه!؟

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین
خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین
مشاهده بیشتر