پارس ناز پورتال

این مرد عجیب 40 ساله مانند پنگوئن ها زندگی می کند

این مرد عجیب 40 ساله مانند پنگوئن ها زندگی می کند

با گذر در خیابانهای حاشیه شهر بروکسل آلمان این پیرمرد با مزه را میبینید که با لباسی عجیب دیده می شود. آقای آلفرد دیوید که یکی از حاشیه نشینان شهر بروکسل است بیش از ۴۰ سال است که به صورت پنگوئن در خیابان ها رفت و آمد میکند.

 

این پیرمرد ۷۹ ساله این روزها به نام آقای پنگوئن معروف است و به جز این لباس های سفید-مشکی لباس دیگری ندارد. او به این موجودات بسیار علاقه دارد به طوری که میخواهد در قطب جنوب و در نزدیکی آنها به خاک سپرده شود و این را به عنوان بزرگترین آرزوی زندگی خود میداند.