"> خواستگاری کردن جالب به شیوه خلبان ها (عکس)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

خواستگاری کردن جالب به شیوه خلبان ها (عکس)

خواستگاری کردن جالب به شیوه خلبان ها (عکس)
یک خلبان با احساس هنگامی که در حال آموزش خلبانی به دوست دخترش بود با نوشتن جمله با من ازدواج کن اَنت بر روی زمین مزرعه،از او خواستگاری کرد.به گزارش پارس ناز استوارت بلَک که یک خلبان است با کمک دوستان کشاورزش این جمله ۲۵ فوتی را بر روی زمین شخم زدند و نوشتند.

نامزد این خلبان”اَنت مکنزی” ۲ سال پیش با او در فیسبوک آشنا شد و یکدیگر را برای اولین بار در ماه دسامبر ملاقات کردند.استوارت بلک” ۳۹ سال سن دارد و “اَنت” ۲سال از او کوچکتر است و قرار است در سال آینده با یک دیگر ازدواج کنند.