پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

کم‌ مصرف‌ ترین اتومبیل های صندوق‌ دار پرفروش دنیا (عکس)

کم‌ مصرف‌ ترین اتومبیل های صندوق‌ دار پرفروش دنیا (عکس)
۱۰- Mazda3  با پیمایش۵۸ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در شهر و ۶۶ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در بزرگراه‌ ها مشخصه‌ های استاندارد مزدا ۳ مجهز به سیستم SKYACTIV(A6)، شامل استفاده از موتوری ۲ لیتری I-4 با قدرت ۱۵۵ اسب بخار، با سیستم تعویض دنده اتوماتیک ۶تایی، ترمزهای ضد قفل (ABS) چهارچرخ، استفاده از کیسه‌های هوا در کنار صندلی‌ها، کیسه‌های هوای بالای سر در هر دو ردیف، سنسور اشغال کیسه هوا*، سیستم تهویه مطبوع، رینگ‌های آلومینیومی‌۱۶ اینچی، سیستم کنترل پیمایش‌های خاص**، کنترل اصطکاک و چسبندگی به سطح جاده هنگام رانندگی و استفاده از سیستم ABS و کنترل پایداری خودرو است.
 

*به گزارش پارس ناز سنسور اشغال کیسه هوا (Airbag Occupancy Sensor)  به تکنولوژی مجهز است که تشخیص می‌دهد چه کسی برروی صندلی نشسته، و درمواردی که استفاده از کیسه هوا خطرناک (یاحتی مرگبار) است ،مانند مواردی که خردسالان برروی صندلی جلو نشسته اند، این سیستم را موقتا غیرفعال می‌کند.

**سیستم پیمایش‌های خاص (Special Cruise system) مخصوص رانندگی درجاده‌های طولانی است و اکثرا درخودروهای آمریکایی به کار گرفته می‌شود تا خودروهای اروپایی. بدون استفاده از این سیستم، رانندگی ،مخصوصا برای خود راننده خسته  کننده خواهد بود. شرکتهای خودروسازی درحال کاربر روی نسل جدیدی از این سیستم هستند که با دنبال کردن مسیر خودروی جلویی، با تنظیم سرعت خودروی شما، از برخوردهای احتمالی هم جلوگیری می‌کند.

۹- Honda Civic  با پیمایش ۵۰ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در شهر و ۶۸ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در بزرگراه‌ها مشخصه‌ های استاندارد Honda Civic HF شامل موتور ۱٫۸ لیتری I-4 باقدرت ۱۴۰ اسب بخار، سیستم تعویض دنده اتوماتیک ۵تایی، ترمزهای ضد قفل (ABS) چهار چرخ، استفاده از کیسه‌های هوا در کنار صندلی‌ها، کیسه‌های هوای بالای سر در هر دو ردیف، سنسور اشغال کیسه هوا، سیستم تهویه مطبوع، رینگ‌های آلومینیومی‌۱۵ اینچی، سیستم کنترل پیمایش‌های خاص، کنترل اصطکاک و چسبندگی به سطح جاده هنگام رانندگی و استفاده از سیستم ABS و تکنولوژی کنترل پایداری VSA است.

 
 
۸- Volkswagen Jetta با پیمایش ۵۰ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در شهر و ۷۰ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر دربزرگراه‌ ها مشخصه‌های استاندارد  Volkswagen Jetta 2.0 TDI  استفاده از موتور ۲ لیتری I-4 با قدرت ۱۴۰ اسب بخار و خنک کنندگی توروبو، سیستم تعویض دنده اتوماتیک ۶تایی، ترمزهای ضدقفل (ABS) چهارچرخ،، استفاده از کیسه‌های هوا در کنار صندلی‌ها، کیسه‌های هوای بالای سر در هر دو ردیف، سنسور اشغال کیسه هوا، سیستم تهویه مطبوع براساس شرایط آب وهوایی محیط، رینگ‌های آلومینیومی‌۱۶ اینچی، سیستم کنترل پیمایش‌های خاص، کنترل اصطکاک و چسبندگی به سطح جاده هنگام رانندگی و استفاده از سیستم ABS و تکنولوژی کنترل پایداری است.
 

۷- Chevrolet Cruze با پیمایش ۴۸ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در شهر و ۶۵ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در بزرگراه‌ ها مشخصه‌های استاندارد Chevrolet Cruze ECO شامل موتور ۱٫۴ لیتری Ecotec I-4 ، با خنک کنندگی توربو، سیستم تعویض دنده اتوماتیک ۶تایی، ترمزهای ضد قفل چهار چرخ، استفاده از کیسه‌های هوایی در کنار صندلی‌ها، کیسه‌های هوایی بالای سر در هر دو ردیف، کیسه‌های هوایی مخصوص زانو برای راننده و سرنشینان، سنسور اشغال کیسه هوا، سیستم تهویه مطبوع، رینگ‌های آلومینیومی‌۱۷ اینچی، سیستم کنترل پیمایش‌های خاص، کنترل اصطکاک و چسبندگی هنگام رانندگی و استفاده از سیستم ABS و کنترل پایداری خودرو است.
 

۶- Volkswagen Passat با پیمایش ۵۲ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در شهر و ۷۰ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در بزرگراه‌ها مشخصه‌های استاندارد Volkswagen Passat 2.0L TDI SE شامل موتور ۲٫۰ لیتری I-4 با قدرت ۱۴۰ اسب بخار، سیستم خنک کنندگی داخل موتور، سیستم تعویض دنده ۶تایی، ترمز ضد قفل (ABS)چهار چرخ، استفاده از کیسه‌های هوا در کنار صندلی‌ها، کیسه‌های هوای بالای سر در هر دو ردیف، سنسور اشغال کیسه هوا، سیستم تهویه مطبوع براساس شرایط آب وهوایی محیط، رینگ‌ های آلومینیومی‌۱۶ اینچی، کنترل اصطکاک و چسبندگی به سطح جاده هنگام رانندگی و استفاده از سیستم ABS و تکنولوژی کنترل پایداری است.
 

 ۵- Honda Civic Hybrid با پیمایش ۷۵ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در شهر و بزرگراه‌ها مشخصه‌ های استاندارد Honda Civic Hybrid  شامل موتور ۱٫۵ لیتری با قدرت ۹۰ اسب بخار،سیستم تعویض دنده دو گانه CVT، ترمز ضد قفل(ABS) چهار چرخ، استفاده از کیسه‌های هوا در کنار صندلی‌ها، کیسه‌های هوای بالای سر در هر دو ردیف، سنسور اشغال کیسه هوا، سیستم تهویه مطبوع خودکار، رینگ‌های آلومینیومی‌۱۵ اینچی، سیستم پیمایش‌های خاص، کنترل اصطکاک و چسبندگی به سطح جاده هنگام رانندگی و استفاده از سیستم ABS و تکنولوژی کنترل پایداری VSA است.
 

۴- Ford Fusion Hybrid  با پیمایش ۸۰ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در شهر و بزرگراه‌ها مشخصه‌ های استاندارد Ford Fusin Hybrid SE شامل موتور ۲٫۰ لیتری I-4 با قدرت ۱۴۱ اسب بخار، سیستم تعویض دنده دو گانه CVT، ترمز ضد قفل(ABS) چهار چرخ، استفاده از کیسه‌های هوا درکنارصندلی‌ها، کیسه‌های هوای بالای سر در هر دو ردیف، سنسور اشغال کیسه هوا، سیستم تهویه مطبوع خودکار، رینگ‌های آلومینیومی‌۱۷ اینچی، سیستم پیمایش‌های خاص، کنترل اصطکاک و چسبندگی به سطح جاده هنگام رانندگی و استفاده از سیستم ABS و کنترل پایداری AdvanceTrac است.
 

۳-Toyota Prius  باپیمایش ۸۰ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در شهر و ۸۷ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر دربزرگراه‌ها مشخصه‌ های استاندارد Toyota Prius 2 شامل موتور ۱٫۸ لیتری I-4 با قدرت ۹۸ اسب بخار، سیستم تعویض دنده دو گانه CVT، ترمز ضد قفل چهار چرخ، استفاده از کیسه‌های هوا در کنار صندلی‌ها، کیسه‌های هوای بالای سر در هر دو ردیف، سنسور اشغال کیسه هوا، سیستم تهویه مطبوع خودکار، رینگ‌های آلومینیومی‌۱۵ اینچی، سیستم پیمایش‌های خاص، کنترل اصطکاک و چسبندگی به سطح جاده هنگام رانندگی و استفاده از سیستم ABS و کنترل پایداری است.
 

۲- Toyota Pirus Plug-in  با پیمایش ۸۰ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در شهر و ۸۷ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در بزرگراه‌ها مشخصه‌ های استاندارد Toyota Pirus Plug-in شامل موتور ۱٫۸ لیتری I-4 با قدرت ۹۸ اسب بخار، سیستم تعویض دنده دو گانه CVT، ترمز ضد قفل چهار چرخ، استفاده از کیسه‌های هوا در کنار صندلی‌ها، کیسه‌های هوای بالای سر در هر دو ردیف، سنسور اشغال کیسه هوا، سیستم تهویه مطبوع خودکار، رینگ‌های آلومینیومی‌۱۵ اینچی، سیستم پیمایش‌های خاص، کنترل اصطکاک و چسبندگی به سطح جاده هنگام رانندگی و استفاده از سیستم ABS است.
 

۱-Chevrolet Volt Hybrid  با پیمایش ۱۶۱ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در شهر و ۱۷۰ کیلومتر به ازای ۴٫۵ لیتر در بزرگراه‌ها مشخصه‌ های استاندارد Chevrolet Volt Hybrid  شامل موتور ۱۴۹ اسب بخاری و سیستم تعویض دنده یک حالته، ترمز ضد قفل، سیستم تعویض دنده دو گانه CVT، ترمز ضد قفل چهار چرخ، استفاده از کیسه‌های هوا در کنار صندلی‌ها، کیسه‌های هوای بالای سر در هر دو ردیف، سنسور اشغال کیسه هوا، سیستم تهویه مطبوع خودکار، رینگ‌های آلومینیومی‌۱۷ اینچی، سیستم پیمایش‌های خاص، کنترل اصکاک هنگام رانندگی و استفاده از سیستم ABS و کنترل پایداری StabiliTrak است.
 
کم‌ مصرف‌ ترین اتومبیل های صندوق‌ دار پرفروش دنیا (عکس)
 
 
 
 
 
 
 
 
Loading...
a
عکسهای خفن الکسیس | بلدل بازیگر خانم آمریکایی با همسرش
عکسهای خفن الکسیس | بلدل بازیگر خانم آمریکایی با همسرش
مشاهده بیشتر