"> بزرگترین خر دنیا در تگزاس ماله این خانم است (عکس)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

بزرگترین خر دنیا در تگزاس ماله این خانم است (عکس)

بزرگترین خر دنیا در تگزاس ماله این خانم است (عکس)
بزرگ ترین خر جهان در تگزاس بانام اکلاهما سام نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. فردی، مدعی است که الاغش ۵ سانتیمتر از بزرگترین الاغ فعلی دنیا بلند قدتر است.به گزارش پارس ناز یک دامپزشک محلی در تگزاس این ادعا را تأیید کرده است. صاحب این خر در تلاش برای ثبت این رکورد است. بنا بر این گزارش، بزرگترین خر جهان ۱۵۵.۴۵ سانتی متر قد دارد و از سوی مسئولان کتاب رکوردهای گینس بعنوان بلندترین خر جهان معرفی شده است. بلندترین خر جهان بانام اکلاهما سام نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.