پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

عجیب ترین قورباغه با بدن شیشه ای (عکس)

عجیب ترین قورباغه با بدن شیشه ای (عکس)
به گزارش پارس ناز ، در منطقه حفاظت شده کلمبیا گونه نادر از قورباغه وجود دارد که به "قورباغه شیشه ای"معروف است.پوست این قورباغه این قدر شفاف است که می توان با چشم روده،قلب و حتی رگهای خونی آن را مشاهده نمود.این قورباغه ماده نیز دارای تخم های شفافی است که سر و دم نوزاد قورباغه از داخل تخم نمایان است.