قانون هایی که نیوتن از قلم انداخت (طنز)

قانون هایی که نیوتن از قلم انداخت (طنز)

قانون هایی که نیوتن از قلم انداخت

 

 قانون صف:
اگر شما از يک صف به صف ديگری رفتيد، سرعت صف قبلی بيشتر از صف فعلی خواهد شد.

 

 
قانون تلفن:
اگر شما شماره‌ای را اشتباه گرفتيد، آن شماره هيچگاه اشغال نخواهد بود.

 

 
قانون تعمير:
بعد از اين که دست‌تان حسابی گريسی شد، بينی شما شروع به خارش خواهد کرد.

 

 
قانون کارگاه:
اگر چيزی از دست‌تان افتاد، قطعاً به پرت‌ترين گوشه ممکن خواهد خزيد.

 

 
قانون معذوريت:
اگر بهانه‌تان پيش رئيس برای دير آمدن پنچر شدن ماشين‌تان باشد،  روز بعد واقعاً به خاطر پنچر شدن ماشين‌تان، ديرتان خواهد شد.

 

 
قانون حمام:
وقتی که خوب زير دوش خيس خورديد تلفن شما زنگ خواهد زد.

 

 
قانون روبرو شدن:
احتمال روبرو شدن با يک آشنا وقتی که با کسی هستيد که مايل نيستيد با او ديده شويد افزايش می يابد.

 

 
قانون نتيجه:
وقتی می‌خواهيد به کسی ثابت کنيد که يک ماشين کار نمی کند، کار خواهد کرد.

 

 
قانون بيومکانيک:
نسبت خارش هر نقطه از بدن با ميزان دسترسی آن نقطه نسبت عکس دارد.

 

 
قانون تئاتر:
کسانی که صندلی آنها از راه‌روها دورتر است ديرتر می‌آيند.

 

 
قانون قهوه:
قبل از اولين جرعه از قهوه داغتان، رئيس‌تان از شما کاری خواهد خواست که تا سرد شدن قهوه طول خواهد کشيد.

 

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات