پارس ناز پورتال

عکس شجاعانه یک زیباروی هالیوودی در 88 سالگی

مجموعه : اخبار سینما
عکس شجاعانه یک زیباروی هالیوودی در 88 سالگی

عکس شجاعانه یک زیباروی هالیوودی در 88 سالگی , چند تن از ستاره ها آنقدر شجاعت دارند تا همانند این ستاره با موهای خاکستری و صورت پرچین و چروک و بسیار متفاوت در برابر دوربین قرار بگیرند؟!

 

 امروزه تقریبا هیچ سلبریتی در دهه 30 سالگی و یا 40 سالگی جرات همچین کاری را ندارد و از آن بالاتر اینکه هیچ یک از آنها نمی توانند در سن 88 سالگی در زاویه بسیار نزدیک در برابر دوربین بایستند به خصوص آنکه می دانند نتیجه آن در مقایسه با سال های جوانی شان قرار می گیرد.

عکس شجاعانه یک زیباروی هالیوودی در 88 سالگی

 ولی یکی از ستاره های قدیمی و زیبای هالیوود به نام لارن بیکال شجاعت آن را داشت که در سن 88 سالگی در برابر دوربین یک عکاس بریتانیایی به نام اندی گوتس قرار گیرد و به گزارش پرشین وی با وجود آنکه به دهه 90 سالگی خود نزدیک می شد هنوز هم می شد ساختار استخوانی اش، شخصیت قوی، نگاه نافذ و سرزنده او را از میان چشمان آبی اش مشاهده کرد.

 

اگرچه او دیگر زیبایی 20 سالگی خود را ندارد ولی بدون اشتباه می توان تصویر او را شناسایی کرد و درست یک سال پس از انداختن این عکس وی از دنیا رفت. یکی از گفته های مشهور او این است:”تمام زندگی شما در صورت شما نشان داده خواهد شد و باید به آن افتخار کنید.”

عکس شجاعانه یک زیباروی هالیوودی در 88 سالگی

عکس شجاعانه یک زیباروی هالیوودی در 88 سالگی

عکس شجاعانه یک زیباروی هالیوودی در 88 سالگی

عکس شجاعانه یک زیباروی هالیوودی در 88 سالگی

 

 

منبع: پرشین وی