پارس ناز پورتال

تبلیغات

افتادن یک کودک از طبقه دوم و گرفتن او (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
افتادن یک کودک از طبقه دوم و گرفتن او (عکس)

افتادن یک کودک از طبقه دوم و گرفتن او عکس های پایین صحنه نفس گیری است که مادر زنده ماندن و یا مرگ کودک یک ساله اش را در دستان دو مرد میبیند.تصاویر دوربین های مداربسته دو مرد را نشان میدهد که هراسان به بالا نگاه میکنند و منتظر سقوط پسر یک ساله از بالای بالکنی در طبقه دوم به پایین هستند تا او رابگیرند و مادر هم با اظطرابی کشنده منتظر است ببیند که این دو مرد موفق میشوند یا نه؟این تصاویر در چین و توسط یک دوربین مدار بسته ظبط شده است.

با وجود باران سیل اسا این مرد موفق میشوند که پسر ۱ ساله را قبل از برخورد به زمین بگیرند.این کودک یک ساله که برای جست و جی مادرش به بالکن رفته بود نتوانسته بود تعادل خودش را در باران شدید حفظ کند و در حال لیز خوردن به سمت پایین بود.

افتادن یک کودک از طبقه دوم و گرفتن او (عکس)

عده ای به بالا رفتند تا او را نجات دهند و عده ای هم پتو و مبل اوردند تا اگر پسر افتاد اسیب نبیند و این دو مرد هم مامور گرفتن ان در هوا شدند که خوش بختانه موفق میز بودند.بعد از اینکه این دو مرد موفق شدند ان را به مادرش دادند و مادر هم چند دقیقه ای گریه کرد.

افتادن یک کودک از طبقه دوم و گرفتن او (عکس)

افتادن یک کودک از طبقه دوم و گرفتن او

افتادن یک کودک از طبقه دوم و گرفتن او (عکس)

افتادن یک کودک از طبقه دوم و گرفتن او (عکس)

 

 

 

 

مطالب جنجالی سایت