پارس ناز پورتال

عکس هایی از ویکتوریا و دیوید بکهام در نیویورک

عکس هایی از ویکتوریا و دیوید بکهام در نیویورک

ویکتوریا مدل معروف همسر دیوید بکهام  فوتبلیست مشهور انگلیس در جشن Met Ball Gala 2014 در موزه متروپولیتن نیویورک شرکت کردند.

 

عکس هایی از ویکتوریا و دیوید بکهام در نیویورک

عکس هایی از ویکتوریا و دیوید بکهام در نیویورک

عکس ویکتوریا و دیوید بکهام

عکس هایی از ویکتوریا و دیوید بکهام در نیویورک

عکس دیوید بکهام

عکس هایی از ویکتوریا و دیوید بکهام در نیویورک

عکس هایی از ویکتوریا و دیوید بکهام در نیویورک

عکس هایی از ویکتوریا و دیوید بکهام در نیویورک