پارس ناز پورتال

تصاویر تبلیغاتی جالب از پرواز انواع غذا تو هوا

تصاویر تبلیغاتی جالب از پرواز انواع غذا تو هوا

گاهی ساخت صحنه ای که از هرج و مرج مطلق تشکیل شده نیاز به برنامه ریزی و پیش بینی فراوان دارد و  Piotr Gregorczyk عکاس ساکن بریتانیا این نکته را به هنگام عکسبرداری از مجموعه عکس خود به نام «غذاهای پرنده» به خوبی درک کرده است!

قصد داشتم در این مجموعه، زحمت پخت غذا و هرج و مرجی را که پیش از آماده شدن غذا بر آشپزخانه حکمفرماست به نمایش بگذارم و هدفم این بود که غذاهایی سبک و شناور را نمایش دهم تا مصرف غذاهای سالم را نیز ترویج کرده باشم.

 

حدود ۶۰ درصد از آنچه در این تصاویر مشاهده می شود به صورت حقیقی تصویربرداری شده و تنها ۴۰ درصد از المان های موجود در برخی از عکس ها به صورت دیجیتال و پس از عکسبرداری تغییر یافته اند.

 

تصاویر تبلیغاتی جالب از پرواز انواع غذا تو هوا

تصاویر تبلیغاتی جالب از پرواز انواع غذا تو هوا

تصاویر تبلیغاتی جالب از پرواز انواع غذا تو هوا

تصاویر تبلیغاتی جالب از پرواز انواع غذا تو هوا

تصاویر تبلیغاتی جالب از پرواز انواع غذا تو هوا

تصاویر تبلیغاتی جالب از پرواز انواع غذا تو هوا

تصاویر تبلیغاتی جالب از پرواز انواع غذا تو هوا

تصاویر تبلیغاتی جالب از پرواز انواع غذا تو هوا

تصاویر تبلیغاتی جالب از پرواز انواع غذا تو هوا

تصاویر تبلیغاتی جالب از پرواز انواع غذا تو هوا