پارس ناز پورتال

تصاویر جذاب و دیدنی روز جمعه 05 تیر 1394

تصاویر جذاب و دیدنی روز جمعه 05 تیر 1394
تصاویر جذاب و دیدنی روز جمعه 05 تیر 1394

نمایشگاه سگ‌های تزئینی در تایلند
تصاویر جذاب و دیدنی روز جمعه 05 تیر 1394

تصویر ثبت‌شده از یک سیاهچاله فضایی در فاصله 7800 سال نوری
تصاویر جذاب و دیدنی روز جمعه 05 تیر 1394

نجات 100 سگ از فستیوال غذاهای طبخ شده با گوشت سگ- چین
تصاویر جذاب و دیدنی روز جمعه 05 تیر 1394

بدون شرح
تصاویر جذاب و دیدنی روز جمعه 05 تیر 1394

ادامه ورود آلودگی کف فاضلاب در رودخانه تیت برزیل
تصاویر جذاب و دیدنی روز جمعه 05 تیر 1394

مخفی شدن زیر کامیون برای عبور از کانال بازرسی در فرانسه
تصاویر جذاب و دیدنی روز جمعه 05 تیر 1394

تجمع دوچرخه سواران برای اعتراض در انگلستان
تصاویر جذاب و دیدنی روز جمعه 05 تیر 1394

بدون شرح
تصاویر جذاب و دیدنی روز جمعه 05 تیر 1394

پرش از ارتفاع در منطقه ای در نزدیکی روستای کارلوکوفو – بلغارستان
تصاویر جذاب و دیدنی روز جمعه 05 تیر 1394

جاده ی کوهستانی خطرناک در چین
تصاویر جذاب و دیدنی روز جمعه 05 تیر 1394

عبور از اتش در اسپانیا درجشن کوتاه ترین شب سال
 
تصاویر جذاب و دیدنی روز جمعه 05 تیر 1394

خانواده قوها
تصاویر جذاب و دیدنی روز جمعه 05 تیر 1394

آبشار نیاگارا