پارس ناز پورتال

تصاویر بریدن سر عروس و داماد اقدام وحشتناک شب عروسی

تصاویر بریدن سر عروس و داماد اقدام وحشتناک شب عروسی

عروس و داماد جوان که قصد غافلگیر کردن میهمانان در روز عروسیشان را داشتند، کیک عروسی را شبیه به سر قطع شده خودشان درست کردند.

 

البته بعضی از دعوت شدگان در مراسم عروسی زیاد از این کار خوششان نیامد!

 

تصاویر بریدن سر عروس و داماد اقدام وحشتناک شب عروسی

تصاویر بریدن سر عروس و داماد اقدام وحشتناک شب عروسی

تصاویر بریدن سر عروس و داماد اقدام وحشتناک شب عروسی

 بریدن سر عروس و داماد وحشتناک

تصاویر بریدن سر عروس و داماد اقدام وحشتناک شب عروسی

تصاویر بریدن سر عروس و داماد وحشتناک

تصاویر بریدن سر عروس و داماد اقدام وحشتناک شب عروسی