پارس ناز پورتال

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران پارس ناز : طرح مبارزه با سارقان و زورگیران درتهران بزرگ به اجرا درآمد که همزمان با اجرای این طرح سراسری، پلیس آگاهی موفق به شناسایی ۱۰۶ سارق خشن و دستگیری آنان شدند.

 

(مهر)

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران

تصاویر دستگیری سارقان خشن تهران