پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دلهره آور فرار موج سوار از دست کوسه

تصاویر دلهره آور فرار موج سوار از دست کوسه

تصاویر دلهره آور فرار موج سوار از دست کوسه در مرحله نهایی مسابقات حرفه‌ای موج سواری آفریقای جنوبی، یک شرکت کننده استرالیایی ناگهان با حمله کوسه غافلگیر شد.

 

حمله کوسه به موج سوار

یک موج سوار استرالیایی در مسابقه‌ موج‌ سواری در آفریقای جنوبی مشغول رقابت در مسابقه بود که ناگهان متوجه شد کوسه‌ای از پشت سر به سمت او حمله کرده است.

 

با این حال، موج سوار تلاش کرد با زدن ضرباتی به کوسه خود را نجات دهد. بینندگان تلویزیونی به طور زنده شاهد این صحنه هراس آور بودند.

 

حضور به موقع قایق نجات باعث شد وی از این مهلکه جان سالم به در ببرد.

 

نزدیک شدن کوسه به موج سوار

 

تصاویر دلهره آور فرار موج سوار از دست کوسه

وقتی که موج سوار متوجه کوسه می شود

تصاویر دلهره آور فرار موج سوار از دست کوسه

تلاش برای فرار

تصاویر دلهره آور فرار موج سوار از دست کوسه

قایق نجات به کمک موج سوار آمد

تصاویر دلهره آور فرار موج سوار از دست کوسه