تصاویر رویایی از استخر های لوکس اپن

مجموعه : دکوراسیون

تصاویر رویایی از استخر های لوکس اپن

استخر آب، آبگیری مصنوعی است که برای شنا، آب‌تنی، تفریح، سرگرمی و ورزش‌های آبی مانند واترپلو و غواصی استفاده می‌شود. از استخر آب همچنین برای مصارف آموزشی و علمی نیز استفاده می‌گردد.

 

برای کنترل مقدار باکتریها، به آب استخرها معمولاً کلر افزوده می‌شود. 

 

تصاویر رویایی از استخر های لوکس اپن

تصاویر رویایی از استخر های لوکس اپن

تصاویر رویایی از استخر های لوکس اپن

تصاویر رویایی از استخر های لوکس اپن

تصاویر رویایی از استخر های لوکس اپن

تصاویر رویایی از استخر های لوکس اپن

تصاویر رویایی استخر های لوکس

تصاویر رویایی از استخر های لوکس اپن

تصاویر رویایی از استخر های لوکس اپن

تصاویر رویایی از استخر های لوکس اپن

تصاویر رویایی استخر

تصاویر رویایی از استخر های لوکس اپن

 

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات