پارس ناز پورتال

تصاویر بزی که برای توله ببر ها نقش مادر را دارد

تصاویر بزی که برای توله ببر ها نقش مادر را دارد
در گزارش رسانه‌های دولتی چین آمده است كه این دو توله ببر سیبریایی در باغ‌وحش «جیو فنگ» نگهداری می‌شوند.
 
 
تصاویر بزی که برای توله ببر ها نقش مادر را دارد
 
تصاویر بزی که برای توله ببر ها نقش مادر را دارد
 
بر اساس گزارش شین هوا، مادر این توله‌ها به دلیل یك بیماری تلف شده و این دو توله از شیر بز تغذیه می‌كنند.