پارس ناز پورتال

تصاویر صید ماهی طلای قول پیکر در تایوان

تصاویر صید ماهی طلای قول پیکر در تایوان
در فرهنگ قدیم هندو ماهی طلا نشانه فال نیک، باروری و رستگاری است. دو ماهی زرین نمودی هستند از وضعیت شناوری بی ترس و هراس در دریای بی‌گزند تولدهای ادواری samsara. دو ماهی طلایی نشانی از نترسیدن تمامی موجودات از شناور بودن در دریای رنجی است که زایش‌های ادواری برای آن‌ها به دنبال می‌آورد، همان‌گونه که ماهی‌ها بدون ترس در آب‌های مواج اقیانوس‌ها آزادانه حرکت می‌کنند.
 
یک ماهی شگفت انگیز که در آبهای اطراف تایوان کشف شده و در موزه طبیعت تایوان نمایش نگهداری می‌شود.
 
این ماهی کاملا به رنگ طلایی است و دانشمندان قسمت هایی از بدن این ماهی زیبا را دارای طلای خالص 24 عیار میدانند !
 
 
 تصاویر صید ماهی طلای قول پیکر در تایوان
 
 
تصاویر صید ماهی طلای قول پیکر در تایوان
 
 
تصاویر صید ماهی طلای قول پیکر در تایوان