پارس ناز پورتال

مادری که نمی دانست باردار است دوقلو زایید +تصاویر

مادری که نمی دانست باردار است دوقلو زایید +تصاویر

مادری که نمی دانست باردار است دوقلو زایید,یک مادر امریکایی که در ایووا زندگی میکند هفته پیش برای شکم درد پیش دکتر میرود ولی دکتر کنوجه میشود که  شکم دردش به دلیل باردار بودن او است.

مادری که نمی دانست باردار است دوقلو زایید +تصاویر

او مجبور میشود که سریعا اماده شود تا چند ساعت بعد در همان روز در بیمارستان عمل سزارین شود.

مادری که نمی دانست باردار است دوقلو زایید +تصاویر

شلبی و همسرش حتی نمیدانستند که او حامله است چه برسد به اینکه او چند ساعت دیگر پدر و مادر میشود.

مادری که نمی دانست باردار است دوقلو زایید +تصاویر

شلبی توسط عمل سزارین در روز جمعه دو دختر به دنیا اورد که هر کدام ۳ و ۴ پوند وزن داشتند.

مادری که نمی دانست باردار است دوقلو زایید +تصاویر

این زوج جوان نام این دو دختر تازه متولد را اوا و انا گذاشتند.

مادری که نمی دانست باردار است دوقلو زایید +تصاویر

از شانس این زوج این دوقلوها مشکل monoamniotic داشتند که امکان داشت عضوی از انها به یکدیگر وابسته باشد ولی فعلا مشکلی پیش نیامده است و به زودی این زوج همراه دوقلویشان از بیمارستان خواهند رفت.

 

 

منبع: زیرمیزی