پارس ناز پورتال

تصاویر پرنس های دیزنی در دنیای واقعی!

تصاویر پرنس های دیزنی در دنیای واقعی!
تصاویر پرنس های دیزنی در دنیای واقعی!  تا به حال شاهزادگان دیزنی را در دنیای واقعی تصور کرده اید؟ Jirka Väätäinen هنرمند فنلاندی و طراح در ملبورن این سوال را با این مجموعه عکس خود پاسخ داده است.
 

تا به حال شاهزادگان دیزنی را در دنیای واقعی تصور کرده اید؟ Jirka Väätäinen هنرمند فنلاندی و طراح در ملبورن این سوال را با این مجموعه عکس خود پاسخ داده است. هرکسی زمانی در دوران کودکی خود با این شخصیت ها آشنا شده و آنها را دوست می دارد اما حتی اگر آنها را ندیده اید جالب است که ببینید آنها واقعا چه شکلی هستند. مجموعه عکس شاهزادگان دیزنی در زندگی واقعی را مشاهده کنید.

پرنس چارمینگ، سیندرلا

 

تصاویر پرنس های دیزنی در دنیای واقعی!

 

علاالدین

 

تصاویر پرنس های دیزنی در دنیای واقعی!

پرنس آدم، دیو و دلبر

 

تصاویر پرنس های دیزنی در دنیای واقعی!

 

تارزان

 

تصاویر پرنس های دیزنی در دنیای واقعی!

 

شاهزاده فیلیپ، زیبای خفته

 

تصاویر پرنس های دیزنی در دنیای واقعی!

 

جان اسمیت، پوکاهونتاس

 

تصاویر پرنس های دیزنی در دنیای واقعی!

هرکول

 

تصاویر پرنس های دیزنی در دنیای واقعی!