پارس ناز پورتال

انتشار تصویر مهناز افشار و شوهرش

انتشار تصویر مهناز افشار و شوهرش

انتشار تصویر مهناز افشار و محمد یاسین رامین پارس ناز : این اولین عکسی است که از این زوج منتشر میشود

 

به نام دوست به نام اوست

 

یک سال گذشت … روزی که در آن دو عنصر زمینی با پیوندشان آسمانی شدند ؛ پیوندی که در گذر طوفانها ماندگار شد . دو طیف متفاوت فارغ از هر رنگ و بویی به اِکسیر عشق پیوند یکرنگی خوردند . و چه زیبا آرزویی است برای ایران : ” یکرنگی فارغ از هر رنگ و بویی ” ؛ این هنر یک هنرمند است .

 

امروز نه سپندارمزدگان است ، نه مهرگان و نه ولنتاین ؛ امروز ٢١ خرداد است .. بدنیا آمدی تا به دنیای تو بیایم … روزت شد روزمان … سپاس خدایمان را و همیشه مبارک باد …

 

یاسین رامین ٢١ خرداد٩٤

 

انتشار تصویر مهناز افشار و شوهرش