پارس ناز پورتال

عکس های ديده نشده و کمیاب از آنجلينا جولی

عکس های ديده نشده و کمیاب از آنجلينا جولی

عکس های ديده نشده و کمیاب از آنجلينا جولی اکنون که فيلم Maleficent با بازی آنجلينا جولی در نقش ملکه ی بدجنس داستان سفید برفی و هفت کوتوله به اکران درآمده، بهترين زمان برای انتشار عکسهای قدیمی اوست.اين مجموعه عکسها در سال 1995 از سوی Marcel Indik گرفته شدند و تنها چند تا از آنها در سال 1997 منتشر گشتند. باقی عکسهای اين مجموعه تاکنون ديده نشده بودند.

 

عکس های ديده نشده و کمیاب از آنجلينا جولی

عکس های ديده نشده و کمیاب از آنجلينا جولی

عکس های ديده نشده و کمیاب از آنجلينا جولی

عکس های کمیاب از آنجلينا جولی

عکس های ديده نشده و کمیاب از آنجلينا جولی

عکس آنجلينا جولی

عکس های ديده نشده و کمیاب از آنجلينا جولی

عکس های جدید آنجلينا جولی

عکس های ديده نشده و کمیاب از آنجلينا جولی

جدیدترین عکسهای ديده نشده و کمیاب از آنجلينا جولی

عکس های ديده نشده و کمیاب از آنجلينا جولی

زیباترین عکس های کمیاب از آنجلينا جولی

عکس های ديده نشده و کمیاب از آنجلينا جولی

تصاویر آنجلينا جولی

عکس های ديده نشده و کمیاب از آنجلينا جولی

 

 

 

اختصاصی پارس ناز