پارس ناز پورتال

محمدرضا شریفی نیا در سن 20 سالگی +عکس

محمدرضا شریفی نیا در سن 20 سالگی +عکس

 

شریفی نیا در این مورد نوشت:این هم عکس من در بیست سالگی…. قابل توجه طراحان لباس قابل توجه انجمن بدن سازی کشور قابل توجه سازمان فیگوراتیو ایران قابل توجه موسسه عالی مطالعه در سال های خفقان قابل توجه هنرمندان کلاه شاپویی که ادعا میکنند اولین بار اونا کلاه شاپو سرشون گذاشتند وبالاخره قابل توجه موسسه فرهنگی هنری “تیپ تو برم

 

محمدرضا شریفی نیا در سن 20 سالگی +عکس