پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

ساخت روستایی مخصوص متجاوزان جنسی + عکس

ساخت روستایی مخصوص متجاوزان جنسی + عکس

ساخت روستایی مخصوص متجاوزان جنسی ، نام این روستا یا شهرک روستای مهجزه است که در منطقه ی اورگلیدز فلوریدا ساخته شده است.

 

این مکان در سال ۲۰۰۹ توسط یک کشیش برای متجاوزان ساخته شد تا به صورت رایگان اینجا بیایند و گناهان خود را بشویند.

 

نام این کشیش دیک ویترو است و هدفش از ساخت این مکان ساخت جایی بوده است تا کسانی که به این گناه بزرگ دست زده اند فرصتی برای کنار هم بودن و مشاوره دیدن پیدا کنند.

 

پیدا کردن خانه برای بسیاری از این متجاوزین جنسی غیرممکن است زیرا حق گرفتن خانه تا ۱۰۰۰ فوتی هیچ کودکی را ندارند.نوح رابینویتز نام عکسا بروکلینی است که به این مکان امده است تا این عکس های زیبا را از این مکان ثبت کند.

ساخت روستایی مخصوص متجاوزان جنسی + عکس

ساخت روستایی مخصوص متجاوزان جنسی + عکس

ساخت روستایی مخصوص متجاوزان جنسی + عکس

ساخت روستایی مخصوص متجاوزان جنسی + عکس

ساخت روستایی مخصوص متجاوزان جنسی + عکس

ساخت روستایی مخصوص متجاوزان جنسی + عکس

ساخت روستایی مخصوص متجاوزان جنسی + عکس

ساخت روستایی مخصوص متجاوزان جنسی + عکس