پارس ناز پورتال

تبلیغات

عکس هایی که با دیدن آنها حالتان خوب می شود!

عکس هایی که با دیدن آنها حالتان خوب می شود!

عکس هایی که با دیدن آنها حالتان خوب می شود!,تصاویر جالبی که شما را به تماشای آنها دعوت می کنیم.

 

جنینی که در خلال یک عمل جراحی از شکاف روی شکم مادرش دست پزشک را گرفت.

عکس هایی که با دیدن آنها حالتان خوب می شود!

تعظیم پزشکان در برابر پیکر نوجوان یازده ساله ای که پس از مرگ مغزی اعضای بدنش به چندین نفر اهدا شد.

عکس هایی که با دیدن آنها حالتان خوب می شود!

مامور پلیسی که برای یک بی خانمان کفش خرید.

عکس هایی که با دیدن آنها حالتان خوب می شود!

کودکی که برای اولین بار در زندگی “صدا ” شنید.

عکس هایی که با دیدن آنها حالتان خوب می شود!

عشق احمد و فاطیما

عکس هایی که با دیدن آنها حالتان خوب می شود!

میمون مادری که به نابینایان در نوشیدن آب کمک کرد.

عکس هایی که با دیدن آنها حالتان خوب می شود!

اولین سلفی در مریخ

عکس هایی که با دیدن آنها حالتان خوب می شود!