پارس ناز پورتال

خودرو سریال شهرزاد به مزایده گذاشته شد

خودرو سریال شهرزاد به مزایده گذاشته شد
خودرو سریال شهرزاد به مزایده گذاشته شد این خودرو که یک دوج، کرنت مدل 1949 است در وضعیت بسیار مناسبی نیز نگهداری شده  به طوریکه بسیاری از قطعات آن هنوز از نوع اصلی و فابریک است.
 
 
خودرو سریال شهرزاد به مزایده گذاشته شد
 
این خودروی تاریخی هم اینک  در سریال شهر زاد در حال استفاده است و مقرر شده تا بعد از پایان فیلم برداری خودرو به مالک آن تحویل شود.
 
 
خودرو سریال شهرزاد به مزایده گذاشته شد
 
به گزارش پارس ناز : مالک این خودرو برای فروش آن مبلغ 185 میلیون تومان را ذکر کرده است
 
 
خودرو سریال شهرزاد به مزایده گذاشته شد