پارس ناز پورتال

لحظاتي تكان دهنده در اصفهان

مجموعه : مجله خبری روز
لحظاتي تكان دهنده در اصفهان
صبح امروز با حضور خانواده شهداي غواص شناسايي شده ديدار مادر و فرزند پس از 29 سال ممكن شد و لحظاتي تكان دهنده در اصفهان رقم خورد.

 
لحظاتي تكان دهنده در اصفهان

 

لحظاتي تكان دهنده در اصفهان

 

لحظاتي تكان دهنده در اصفهان

 

لحظاتي تكان دهنده در اصفهان

 

لحظاتي تكان دهنده در اصفهان

 
لحظاتي تكان دهنده در اصفهان

 

لحظاتي تكان دهنده در اصفهان