اس ام اس عاشقانه کوتاه (214)

اس ام اس عاشقانه کوتاه (214)

 

اس ام اس عاشقانه کوتاه

 

حکایته عاشقانه من کوتاست…
من عاشق او بودم
و..!
او عاشق او…

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

تو سرآغاز تمام فصلهای عاشقانه منی.

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

این از لطف خدای منه …
تاچشم کارمی کند…
 جای توخالیست….

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

سخن عاشقانه گفتن دلیل عشق نیست

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

دلم یک عاشقانه ساده میخواهد….
(من و تو)
و دیگر هیچ…..

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

تو میریو من میمونم….
 با یه عالم عاشقانه های تو…..

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

عاشقانه هایم را برای در می خوانم که دیوار…

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

من همونم که نازنینش بودم
ما به این شهر
عاشقانه قرارها
بدهکاریم
برگرد…

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

خیلی باشم… یک هیچ ِ کاملم برای تو…!

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

تا شقایق هست عاشقانه زندگى باید کرد

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

باران نبار عاشقانه اش نکن………
 من و او ما نشدیم

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

لعنت به تو و ذات خرابت
نبار باران عاشقانه اش نکن من و او ما نشدیم….

 

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات