"> اس ام اس عاشقانه کوتاه (214)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه کوتاه (214)

اس ام اس عاشقانه کوتاه (214)

 

اس ام اس عاشقانه کوتاه

 

حکایته عاشقانه من کوتاست…
من عاشق او بودم
و..!
او عاشق او…

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

تو سرآغاز تمام فصلهای عاشقانه منی.

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

این از لطف خدای منه …
تاچشم کارمی کند…
 جای توخالیست….

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

سخن عاشقانه گفتن دلیل عشق نیست

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

دلم یک عاشقانه ساده میخواهد….
(من و تو)
و دیگر هیچ…..

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

تو میریو من میمونم….
 با یه عالم عاشقانه های تو…..

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

عاشقانه هایم را برای در می خوانم که دیوار…

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

من همونم که نازنینش بودم
ما به این شهر
عاشقانه قرارها
بدهکاریم
برگرد…

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

خیلی باشم… یک هیچ ِ کاملم برای تو…!

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

تا شقایق هست عاشقانه زندگى باید کرد

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

باران نبار عاشقانه اش نکن………
 من و او ما نشدیم

 

 

*************اس ام اس عاشقانه کوتاه*************

 

 

لعنت به تو و ذات خرابت
نبار باران عاشقانه اش نکن من و او ما نشدیم….