پارس ناز پورتال

شباهت بیش از حد این دو خواهر دو قلو دردسر ساز شده

شباهت بیش از حد این دو خواهر دو قلو دردسر ساز شده

شباهت بیش از حد این دو خواهر دو قلو دردسر ساز شده نوآمی و هانا موکسون خواهران دوقلوی 19 ساله اهل پترزبورگ هستند ولی نکته جالب و قابل توجه ای که این دوقلوهای همسان را متفاوت از دیگر دوقلوها می کند این حقیقت است که آنها درست همانند تصویر آینه از یکدیگرند.

 

 به گزارش پارس ناز اولین بار مادرشان به طور اتفاقی متوجه شد که کودکانش هر کدام از دست متفاوتی برای انجام کارها استفاده می کنند، یکی از آنها از دست راست و دیگری از دست چپ.

 

وقتی دندان های شیری آنها شروع به افتادن کرد، هر کدام از جهت متضاد دهانشان شروع به افتادن کردند. تصور می شود این شرایط نادر تنها در حدود 25 درصد دوقلوهای همسان اتفاق می افتد.

 

 شباهت بیش از حد این دو خواهر دو قلو دردسر ساز شده

 

 نوآمی دست چپ است و هانا با دست راست می نویسد. هنگام غذا خوردن نیز آنها درست برعکس عمل می کنند و چنگال و چاقو را درست برعکس هم در دست می گیرند.

 

فرق موهای آنها نیز درست برخلاف جهت دیگری تقسیم شده است، فرق موی هانا از چپ باز شده در حالی ک فرق سر نوآمی از راست است.

 

 شباهت بیش از حد این دو خواهر دو قلو دردسر ساز شده

 خواهران دوقلویی که همانند تصویر آینه برعکس یکدیگرند

شباهت بیش از حد این دو خواهر دو قلو دردسر ساز شده
 

شباهت بیش از حد این دو خواهر دو قلو دردسر ساز شده
 

شباهت بیش از حد این دو خواهر دو قلو دردسر ساز شده