پارس ناز پورتال

بخون لالایی و خوش باش که عمر غصه کوتاهه

بخون لالایی و خوش باش که عمر غصه کوتاهه

لالایی ماه و مهتابه
لالایی مونس خوابه
لالایی قصه ی گل هاس
پر از آفتاب پر از آبه

بخون لالایی و خوش باش که عمر غصه کوتاهه

لالایی رسم و آیینه
لالایی شعر شیرینه
روون و صاف و ساده
زلال مثل آیینه

 

بخون لالایی و خوش باش که عمر غصه کوتاهه

لالایی گرمی خونه
لالایی قوت جونه
لالایی میگه:یک شب هم
کسی تنها نمی مونه

بخون لالایی و خوش باش که عمر غصه کوتاهه

لالایی آسمون داره
گل و رنگین کمون داره
توی چشمون درویشش
نگاهی مهربون داره

 بخون لالایی و خوش باش که عمر غصه کوتاهه

  لالایی های ما ماهه
بدون ناله و آهه
بخون لالایی و خوش باش
که عمر غصه کوتاهه

 منبع:ninisite.com