پارس ناز پورتال

سری باحال و جدید اس ام اس های شهریور ماه

مجموعه : اس ام اس جدید
سری باحال و جدید اس ام اس های شهریور ماه

دختر باید یکی رو داشته باشه

که دلش گرم باشه به بودنش و بدونه که هر چقدرم باهاش قهر و آشتی کنه

کسی جاشو نمیگیره و آخرش مال خودشه

*

*

*

زندگى کوزه آبى خنک و رنگین است

آب این کوزه گهى تلخ گهى شور وگهى شیرین است

زندگى گرمى دل هاى بهم پیوسته است

تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است

*

*

*

حکم دادگاه

شما به دلیل
 حمل مرام 
ومصرف بی رویه محبت

وداشتن بی حد معرفت، 
به حبس ابد درقلب من محکوم هستید

*

*

*

بِ بضی آ بآس گفت:

هر چقدم به خودت برسی

بآز به من نمیرسی


*

*

*

بغلم کن

من همیشه پیشت میمونم

زود باش…

و اینگونه بود که من تنهایی را بغل کردم …

*

*

*

کثیف بودنِ بعضی آدم ها اذیتم نمیکنه

اما بعضیا خیلی پاکن

این که قراره اینا گیره اون کثیفا بیُفتن اعصابم رو خورد میکنه

*

*

*

دلتنگی سهم ماست

از خاطراتی که یک روز خاطره نبودند ، زندگی بودند!

*

*

*

صدای خنده هات غم هایم را می خنداند

همیشه بخند تا غم هایم آزارم ندهد

*

*

*

بازم مرام آهن

یه مدت سراغشو نگیری خودش زنگ میزنه

*

*

*

و از خوشی های روزگار همین بس که

درهر ساعت از شبانه روز که دلت خواست، به کسی زنگ بزنی

و او بی درنگ گوشی را بردارد و بگوید جان دل

که بدانی مزاحم نیستی که اصلا انگارمنتظرزنگ ت بوده

*

*

*

اشک های تلخی که بر گورها می چکند

حرف هایی هستند که روزگاری باید بر زبان می آمدند

*

*

*


بپیچون

ولى نه کسى رو که خودش جاده چالوسه

*

*

*

روزگارگرفتارم کرده

بی حواسیم را جای بی معرفتیم نگذار

بیادتم رفیق

*

*

*

ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺷﯽﻫﺎ

ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﻴﻜﻨﻢ!

ﺧﻮﺷﯽ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ

ﻭﺧﻮﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ