پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

پیامک عاشقانه مناسبتی

پیامک عاشقانه مناسبتی

 دیوانه نیستم !
فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم

پیامک عاشقانه مناسبتی

چه باشه چه نباشه ، محبت سر جاشه / چه داری چه نداری ، تو عزیز روزگاری . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

برای پیش تو بودن “بلیط” لازم نیست
مرور قصه ی دل کافی ست . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

درست زمانی که سرت جای دیگری گرم است ؛ دل من همینجا یخ میزند !
چه فاصله زیادی است از سر تو تا دل من . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایم تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید  !

پیامک عاشقانه مناسبتی

خدایا این “قسمت” رو کجا فرستادی که هر وقت نوبت من میشه ، میگن “نیست” ؟

پیامک عاشقانه مناسبتی

نمیپرسی تو حالی از دل غمگین و بیمارم / ولی من هر کجا باشم ، خیالت را به سر دارم .

پیامک عاشقانه مناسبتی

از لحظه ای که چشم باز میکنم
کار شروع میشود
نظارت و برسی کیفیت تک تک اعضای بدن
قلب … چشم … گوش …
مبادا ذره ای
از عاشق تو بودن منحرف شده باشند . . . !

پیامک عاشقانه مناسبتی

همه دردم این بود
عشقش بودم وقتایی که عشقش نبود . . . !

پیامک عاشقانه مناسبتی

سهم “من” از “تو” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست
همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند !

پیامک عاشقانه مناسبتی

نزدیکی در فاصله نیست ، در اندیشه است و تو اکنون مهمان اندیشه ی منی . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

یوسف و زلیخا را بی خیال !
من
در آغوش  همین پیراهن  یادگاری
هزار سال جوان تر میشوم . . . !

پیامک عاشقانه مناسبتی

پنداشتی که چون ز تو بگسستم /  دیگر مرا خیال تو در سر نیست
اما چه گویمت که جز این آتش /  بر جان من شراره ی دیگر نیست . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

برایت مینویسم دوستت دارم
میدانم که نمیدانی
ولی میدانم که میخوانی آرزویم این است که نخوانده بدانی . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

با توام بی حضور تو ، بی منی با حضور من
می بینی تا کجا وفادار ماندم تا دل نازک پروانه نشکند ؟
همه ی سهم من از خود دلی بود که به تو دادم . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

نشسته ام ، کجا ؟ کنار همان چاهی که تو برایم کندی
عمق نامردی ات را اندازه می گیرم !

پیامک عاشقانه مناسبتی

ذهنم فلج می شـــــود… وقتی می خوانمت
و تو حتی نمیگویی
جـــــــــانم . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

با تو زیر بارانم ، چتر برای چه ؟ خیال که خیس نمی شود !

پیامک عاشقانه مناسبتی

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت
و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

دوستی ها کمرنگ ، بی کسی ها پیداست / راست گفتی سهراب ، آدم اینجا تنهاست . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

چه رسم تلخی ست
تو ، بی خبر از من و تمام من ، درگیر تو !

پیامک عاشقانه مناسبتی

دیشب که باران آمد … میخواستم سراغت را بگیرم …
اما خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم ، باز زیر چتر دیگرانی . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

دیکتاتور
تویی و آغوشت !
که هر بار
مرا تسلیم می کند . . . !

پیامک عاشقانه مناسبتی

روی کفنم بنویسید
موریانه ها
زهرمارتان
این تن که می خورید
حسرت شیرین بود
که خاک به آغوش کشید !

پیامک عاشقانه مناسبتی

مستانه هایم شروع می شود
آن گاه که گیسوهایت را در شراب، جلا می دهی

پیامک عاشقانه مناسبتی

آنقدر میوه های سمپاشی شده به خوردمان دادند
که این روزها
با حرف هایمان هم ، آدم می کشیم . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

تراشکـــــــار ماهـــــــری شده ام بس کـــــــه تـــــــو نیـــــــامدی
و من بـــــــرای دلــــــــم بهانـــــــه تراشیدم . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

باد آورده را باد می برد
اما
تو که با پای خودت آمده بودی . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم
غصه معنایی ندارد تا تو می خندی برایم  . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

بی هیچ صدائی می آیند
زمانی که نمی دانی
در دلت یک مزرعه آرزو می کارند و…
بی هیج نشانی از دلت می گریزند
تا تمام چیزی که به یاد می آوری
حسرتی باشد به درازای زندگی
چه قدر بی رحمند رویاهـا . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

خنده ام میگیرد
وقتی پس از مدت ها بی خبری
بی آنکه سراغی از این دل آواره بگیری
میگویی : دلم برایت تنگ است
یا مرا به بازی گرفته ای
یا معنی واژه هایت را خوب نمیدانی
دلتنگی ارزانی خودت . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

خدا ما رو برای هم نمی ‏خواست / فقط می ‏خواست همو فهمیده باشیم
بدونیم نیمه ما ، مال ما نیست / فقط خواست نیمه ‏مون و دیده باشیم
تموم لحظه‏ های این تب تلخ / خدا از حسرت ما با خبر بود
خودش ما رو برای هم نمی ‏خواست / خودت دیدی دعامون بی ‏اثر بود  . . .

پیامک عاشقانه مناسبتی

دلم می خواهد نامت را صدا کنم
یک طور دیگر
جوری که هیچ کس صدایت نکرده باشد
یک طور که هیچ کس را صدا نکرده باشم
دلم می خواهد نامت را صدا کنم
یک طور که دلت قرص شود که من هستم
یک طور که دلم قرص شود که با بودن من ، تو هم هستی