پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

کارت پستال های ویژه بازگشایی مدارس

مجموعه : کارت پستال
کارت پستال های ویژه بازگشایی مدارس

کارت پستال های ویژه بازگشایی مدارس

باز اول مهر است و درونم فوران کرد

پیچیده مرا تنگ در آغوش زمان کرد

 

از دردِ چه نالیم که این اول مهر است
بـــا آمـدنش کـــل جهان دل نگران کرد

 

چشمم به یکی عقربه از ساعتم افتاد

بـــا آمدنش عقربه را پُر نوســـان کــرد

 

گنجشک بترسید، و آهو به زمین خورد

بـــا آمـــدن از اوج مرا غرق فغان کـــرد

 

از بام به چاه آمد و از عرش به فرشی

بس ناله و آشوب به جان پسران کرد

 

از خـــرج مدارس و کتابـــش همه نالان

از حمله ی سختی که به جیب پدران کرد

کارت پستال های ویژه بازگشایی مدارس

کارت پستال های ویژه بازگشایی مدارس

کارت پستال اول مهر

کارت پستال های ویژه بازگشایی مدارس

کارت پستال های ویژه بازگشایی مدارس

کارت ویژه باز شدن مدارس

کارت پستال های ویژه بازگشایی مدارس

کارت پستال های ویژه بازگشایی مدارس

کارت پستال بازگشایی مدارس

کارت پستال های ویژه بازگشایی مدارس

کارت پستال های ویژه بازگشایی مدارس

کارت پستال اول مهر

 

Loading...
انتشار تصاویر برهنه دختران ارتش آمریکا بخاطر رابطه جنسی
انتشار تصاویر برهنه دختران ارتش آمریکا بخاطر رابطه جنسی
مشاهده بیشتر