پارس ناز پورتال

بدلکاری عجیب تام کروز و برای ماموریت غیرممکن بعدی +عکس

بدلکاری عجیب تام کروز و برای ماموریت غیرممکن بعدی +عکس

بدلکاری عجیب تام کروز و برای ماموریت غیرممکن بعدی,به نظر میرسد که تام کروز به ان درجه از مهارت رسیده باشد که برای صحنه های خطرناک فیلم از بدلکار استفاده نکنند و خودش وارد عمل میشود.

بدلکاری عجیب تام کروز و برای ماموریت غیرممکن بعدی +عکساین بازیگر ۵۲ ساله که در حال بازی در جدیدترین(۵امین قسمت)قسمت از قیلم سینمایی Impossible Mission است در صحنه ای بسیار خطرناک که بر روی یک هواپیمای نظامی انگلیسی ظبط شده است خودش بدلکاری میکند.

بدلکاری عجیب تام کروز و برای ماموریت غیرممکن بعدی +عکس

بدلکاری عجیب تام کروز و برای ماموریت غیرممکن بعدی +عکساو از یک ایرباس A400M در ارتفاع ۵هزار فوتی از سطح زمین در حال بدلکاری است.

بدلکاری عجیب تام کروز و برای ماموریت غیرممکن بعدی +عکس

بدلکاری عجیب تام کروز و برای ماموریت غیرممکن بعدی +عکساین برای اولین باری نیست که او برای این دست به کار های خطرناک و عجیب میزند او در سری های قبلی بدون بدلکارهای جایزگزین از دره های کلورادو بالا رفته است و یا از سطح بیرونی ساختمان بالا رفته است.