پارس ناز پورتال

روشی عجیب برای سنجش وفاداری داماد! +تصاویر

روشی عجیب برای سنجش وفاداری داماد! +تصاویر

روشی عجیب برای سنجش وفاداری داماد,همه عروس خانم ها با مواد ارایشی مختلف سعی می نمایند کوچکترین چین و چروک صورت خود را بگیرند و انطور به سرو وضع خود می رسند که جای هیچ گونه شک و تردید نباشد.مخصوصا اگر عروس کمی مسن تر باشد استفاده از لوازم ارایشی شدت می گیرد.

روشی عجیب برای سنجش وفاداری داماد! +تصاویر

روشی عجیب برای سنجش وفاداری داماد! +تصاویر

 اما اینکه عروس خانمی قصد نماید با روش” پیرنمودن” ببیند داماد چقدر دوستش دارد جای تعجب است.به گزارش دیلی خبر در تاریخ 20 اکتبر خیابان دونگمن در شهر شنگزن چین شاهد اتفاق باورنکردنی از عروس و دامادی بود که سعی داشتند تصاویر روز عروسی خود را ماندگار نمایند.

روشی عجیب برای سنجش وفاداری داماد! +تصاویر

روشی عجیب برای سنجش وفاداری داماد! +تصاویر

عروس خانم در حالی که لباس بر تن نموده بود به خیابان در حالی قدم گذاشته بود که خود را مانند پیرزنهای 70 ساله پیر نموده بود.وی با این کارش قصد داشت ببیند داماد چقدر او را دوست دارد.ه

روشی عجیب برای سنجش وفاداری داماد! +تصاویر

نگامی که داماد او را در این شکل و شمایل دید سرش داد زد و گفت سریعا ارایش خود را تغییر دهد و صحنه را ترک نمود.عروس خانم در حالی که وسط خیابان زانوی غم بغل نموده بود به اقدام خود می گریست و عده زیادی از افراد شاهد این ماجرا بودند.

 

 

 

 

منبع: دیلی خبر