پارس ناز پورتال

صحبت کردن آقایون و خانم ها پیش دوستان با تلفن ( طنز )

صحبت کردن آقایون و خانم ها پیش دوستان با تلفن ( طنز )

صحبت کردن آقایون پیش دوستاشون وقتى همسرشون باهاشون تماس میگیره :

 

_بله؟؟؟؟
 
مگه نگفتم زنگ نزن بهم سرم شلوغه؟؟؟؟
 
شب اومدم خونه کارى داشتى بگو
 
گفتم الان نه
ترق
قطع تماس
 
بعدش پیامک یواشکى:ببخش عزیزم,بد جایی گیرم اصلا غلط کردم,میخام برم اون گوشواره که دوس داشتیو برات بگیرما… 
 
 
صحبت کردن خانوما وقتى پیش دوستاشونن و شوهرشون تماس میگیره :
 
_سلام عشق همیشگیه من
خوبى عزیزم؟
جونم دلم؟؟
بله… بله اختیار دارین
 
شما هر کارى صلاح میدونین انجام بدین
 
ممنون که به منم خبر دادین
بوس بوس
باى فدات شم
 
بعدش پیامک یواشکی میفرستن : هیچ غلطى نمیکنیا…وگرنه من میدونم با تو!!! فهمیدی؟؟؟