پارس ناز پورتال

تبلیغات

تا به حال گدا به این شیک پوشی دیده بودید + عکس

تا به حال گدا به این شیک پوشی دیده بودید + عکس

تا به حال گدا به این شیک پوشی دیده بودید،  معمولا گدایان برای بدست گرفتن بازار گدایی با لباسهای مندرس در انظار ظاهر می گردند.اما این گدا با لباس شیک خود می گوید هر چند سنش پیر و فاقد خانه و کاشانه است اما قلبی جوان دارد.

 

مرد بی خانمانی در شهر گوانلین چین در حالی که لباس شیک چند تکه به تن نموده است در خیبان در حال گدایی است.او با ظاهر خود می گوید درست است که چیزی ندارد اما قلبی بسیار جوان دارد.این مرد گدا واکنشهای مختلفی را در جامعه مجازی چین به راه انداخته است.

تا به حال گدا به این شیک پوشی دیده بودید + عکس

تا به حال گدا به این شیک پوشی دیده بودید + عکس

تا به حال گدا به این شیک پوشی دیده بودید + عکس

تا به حال گدا به این شیک پوشی دیده بودید + عکس

 

 

منبع: دیلی خبر

 

 

 

مطالب جنجالی سایت