پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

پسری با قلب بیرون از بدن

پسری با قلب بیرون از بدن
پزشكان چینى به دنبال راه حلى براى زنده نگه داشتن كودك پنج ساله چینى هستند كه از هنگام تولد با قلب بیرون از بدن به دنیا آمده است.
 
پسری با قلب بیرون از بدن
 
پزشكان زنده ماندن «ژانگ ویوآن» را نوعى معجزه مى دانند. به گفته رئیس مركز پزشكان چین این نوع تولد بسیار نادر بوده و از هر یك میلیون كودك با قلب بیرون از بدن، تنها پنج كودك زنده مى مانند. پسر بچه تاكنون بارها توسط پزشكان متخصص قلب و عروق و اطفال مورد معاینه قرار گرفته تا علت اصلى زنده ماندنش مشخص شود.
 
سخنگوى بیمارستان مركزى چین در این باره گفت: هنوز مطمئن نیستیم كه بتوان با استفاده از عمل جراحى، قلب این كودك را به داخل بدنش بازگرداند؛ چرا كه قلب پسر بچه در جاى اصلى خود قرار نگرفته است.
 
پسری با قلب بیرون از بدن
 
والدین این كودك كه هر دو زباله جمع كن هستند، پیش از این، كودك را نزد پزشك نبرده و تنها با یك پوشش بر روى قلب وى، از مرگش جلوگیرى كرده و به او اجازه بازى كردن با كودكان دیگر را نمى دادند.
 
جامعه پزشكى چین متعهد شده، نیمى از مخارج و هزینه هاى عمل قلب این كودك را بپردازد.
 
 
 
 
Loading...
مردی که به خاطر قمار پرده بکارت دخترش را شرط بست +عکس
مردی که به خاطر قمار پرده بکارت دخترش را شرط بست +عکس
مشاهده بیشتر