پارس ناز پورتال

تبلیغات

یگانه زن ریش دار دنیا عروس شد

یگانه زن ریش دار دنیا عروس شد
براساس گزارش پارس ناز به نقل از روزنامه “دیلی پست” چاپ انگلستان : در روز دوم ژوییه، هرنام کائور دختر انگلیسی 23 ساله به سبب بیماری غدد ترشح داخلی، بر روی صورتش موی زاید رشد می کند. اما وی کماکان خوش بینانه به زندگی خود ادامه می دهد. چندی پیش، وی با انتشار عکس های عروسی خود، زیبایی اش را بین مردم سراسر جهان به چالش کشید.
 

عکاسی که عکس های عروسی او را آماده کرده می گوید که وی در نمایشگاه ریش های عجیب، عکس کائور را که یگانه زن شرکت کننده در این مسابقه بود، دیده و فکر کرده که وی دختری بسیار غیرعادیست و سپس از طریق اینترنت با وی تماس گرفتم.

 

کائور می گوید، با دیدن این عکس ها خود را زنی شجاع زو با اعتماد به نفس می دانم.

 

یگانه زن ریش دار دنیا عروس شد

یگانه زن ریش دار دنیا عروس شد

 

یگانه زن ریش دار دنیا عروس شد

یگانه زن ریش دار دنیا عروس شد

 

یگانه زن ریش دار دنیا عروس شد